17 dni
Austarlia
listopad/grudzień
4 dni
Włochy
sierpień
10 dni
Stany Zjednoczone
wrzesień/październik